Excellente school

kronkel_oranje

Maandagochtend 19 juni 2023 zijn wij verblijd met het bericht dat aan onze school wederom het predicaat Excellente School is verleend.

 

Om Excellente School te kunnen worden moet de school een helder en relevant excellentieprofiel hebben. Voor onze school is dat: Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels.

 

Op dit vakgebied is onderzoek gedaan op de volgende onderdelen:

 • Excellentieprofiel van de school
 • Aanpak
 • Resultaten van het excellentieprofiel
 • Evaluatie en borging
 • Ontwikkeling
 • Externe gerichtheid
 • Duurzaamheid

 

In maart 2023 zijn twee inspecteurs op school geweest, zij hebben gesproken met de directie, de coördinator VVTO, het team, een aantal ouders en diverse leerlingen. Daarnaast hebben zij onze documenten bestudeerd en bij een aantal leerkrachten een les bekeken. Over hun bevindingen hebben de inspecteurs een rapport geschreven. De uitkomsten van het onderzoek zijn zodanig dat onze school wederom een verlenging van het predicaat heeft gekregen.

 

Natuurlijk hebben wij dat gevierd met de leerlingen. We kregen een prachtig rapport, een gevelbordje en een nieuwe vlag.

 

.Enkele uitspraken van de jury:

 • “De Jury is onder de indruk van de wijze waarop OBS Jan Harmenshof haar Vroeg Vreemde Talen Onderwijs profiel stevig heeft ingebed in haar onderwijsaanbod.”
 • “Uit de gesprekken die de jury met leerlingen en ouders heeft gevoerd, komt een groot enthousiasme, waardering en draagvlak voor het VVTO-profiel naar voren."
 • “Leerlingen krijgen met Engels een extra mogelijkheid om ergens in te excelleren, waar dat soms op andere leergebieden lastig is."
 • “Tijdens het bezoeken van een aantal klassen valt het de jury in positieve zin op hoe vaak en gevarieerd de leerkrachten positieve feedback en aanmoediging uitspreken naar aanleiding van de inspanningen van leerlingen. Dit draagt in hoge mate bij aan een veilig leerklimaat, waarin leerlingen fouten durven maken."
 • “De jury is overtuigd van de aanwezigheid van breed eigenaarschap voor dit profiel in het hele robuust georganiseerde schoolteam. De schoolleiding en de VVTO-coördinator hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van dit profiel.”
Update_137273_ExcellenteSchool_logo_PO