Ouders

kronkel

Op deze pagina leest u alle informatie over het aanmelden van uw zoon/dochter en over onze ouderraad, MR en GMR.

Tweede update_3_Ouders

Nieuwe ouders

kronkel_oranje

Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school, kijkt u natuurlijk eerst op onze website. Al rondkijkend vindt u waarschijnlijk al een eerste antwoord op de volgende vragen: Wat is de Jan Harmenshof voor school? Zie ik mijn kind daar gelukkig worden? Wat leert mijn kind op deze school?

 

Wilt u nader kennismaken, maak dan een afspraak voor een kennismakingsbezoek. U kunt deze afspraak maken met de directeur, Hannie Kerkhof. Heeft uw kind extra zorg nodig, dan is ook de intern begeleider, Else de Maaijer, bij dit gesprek aanwezig. 

 

Heeft uw kind extra zorg of ondersteuning nodig, dan zal de school eerst onderzoeken of zij deze extra zorg of ondersteuning kan bieden. In de meeste gevallen zullen wij de zorg kunnen bieden, maar in enkele specifieke gevallen kan het voorkomen dat het niet realiseerbaar is.

Aanmelden van uw kind
Uw kind aanmelden op onze school? Download het aanmeldformulier, lever deze volledig ingevuld en ondertekend in bij onze school of stuur het op naar onze school t.a.v. de directie: info@janharmenshof.nl.

IMG_4435

Schoolapp Parro

kronkel_oranje

Veel ouders vinden het leuk om een indruk te krijgen van de activiteiten die hun kind op school onderneemt. In Parro is het voor de leerkracht heel eenvoudig om leuke foto’s of filmpjes met de ouders van de groep te delen.

 

Daarnaast wordt deze app gebruikt om mededelingen te doen en voor het plannen van de oudergesprekken die een aantal keren per jaar plaatsvinden.

 

Parro-Logo-300x182

Ouderraad

kronkel_oranje

De oudervereniging van OBS Jan Harmenshof bestaat uit een groep enthousiaste ouders die ervan houdt om de handen uit de mouwen te steken voor de ouders en hun kinderen. Zo helpt de oudervereniging het team bij het organiseren van allerlei (jaarlijks terugkerende) festiviteiten zoals Sinterklaas en Kerst, een sponsorloop en de Koningsspelen.

 

Om dit te kunnen realiseren, vergadert de oudervereniging enkele malen per jaar. Ten behoeve van alle festiviteiten en de aanschaf van materialen die hiervoor nodig zijn, vraagt de oudervereniging jaarlijks een  ouderbijdrage. Dit is een vrijwillige bijdrage. Kinderen waarvan de ouders dit niet betalen zullen nooit uitgesloten worden van activiteiten, dit mogen we niet maar willen wij ook niet.

 

De oudervereniging beheert deze financiën. Aan het begin van het schooljaar wordt tijdens de algemene oudervergadering de begroting voorgelegd aan de ouders ter instemming.

 

Leden van de ouderraad;

  • Berthina Mouallal- van de Wardt: voorzitter, moeder van Rayen, Rafi en Reda
  • Stefanie Smits: penningmeester, moeder van Faye en Brenn
  • Inge van Hezik: algemeen lid, moeder van Lisa en Eline
  • Jeanine Koemans: algemeen lid, moeder van Maylea en Eliano
  • Arissa van der Lingen: algemeen lid, moeder van Nick en Niels

 

Vanuit het team vertegenwoordigd juf Jinske de OR.

IMG_4764

Medezeggenschapsraad

kronkel_oranje

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De medezeggenschapsraad heeft vaak een adviserende, maar op onderdelen ook een beslissende rol in beleidszaken.

 

De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De directeur is adviserend lid.
Samen met de andere scholen van Stichting Fluvium is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin komen bovenschoolse beleidszaken aan de orde. Dit is beleid dat door het bestuur gemaakt wordt en geldt voor alle scholen in de stichting.

 

Ouders kunnen via verkiezingen zitting nemen in de MR. De MR maakt aan alle ouders kenbaar wanneer er een vacature is en hoe u zich kandidaat kunt stellen.

 

De oudergeleding:

 

De personeelsgeleding:

Verwijsindex en meldcode

kronkel_oranje

De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij een kind.

 

Naast de verwijsindex werken wij ook volgens de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld voor het primair onderwijs.