Verlof aanvragen

kronkel_oranje

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om verlof aan te vragen voor uw kind(eren). Het aanvragen van verlof dient altijd vooraf te gebeuren, met een daarvoor bestemd verlofformulier.

 

Er zijn twee vormen van verlof:
1. Vakantieverlof: Download het formulier voor vakantieverlof
2. Verlof wegens gewichtige omstandigheden: Download het formulier overig verlof