Engels

kronkel

Al vanaf 2011-2012 is Engels een vast onderdeel van ons onderwijs voor alle leerlingen vanaf groep 1. Op onze school werken we in alle  de groepen met de methode “Join in”.
De methode zorgt ervoor dat leerlingen veel Engels met elkaar spreken. Engels is in de klas de voertaal en de onderwerpen van de lessen komen uit het dagelijks leven.

Organische vormen_Jan Harmenshof_Johan3

Onze leerlingen komen dagelijks Engels op allerlei manieren tegen. In de lagere groepen is dat vooral kennismaking en bewustwording in de vorm van liedjes en verhalen. Geleidelijk aan gaan de leerlingen zelf de taal gebruiken waarbij we zoveel mogelijk op zoek gaan naar betekenisvolle situaties, bijvoorbeeld Skype gesprekken met leeftijdsgenoten.
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen al vroeg een vreemde taal leren. Onze leerlingen groeien op in een meertalige en multiculturele samenleving. Ze zijn in hun dagelijks leven omringd door meerdere talen – denk aan video's, games, mensen op straat, contacten met de buurlanden. Kennis van meerdere talen is onmisbaar geworden om actief deel te kunnen nemen aan de globaliserende maatschappij. Talen maken de communicatie over de grens mogelijk. Onze leerlingen verbreden hun sociale en culturele horizon door contacten te leggen met leerlingen uit andere landen.

 

Het leren van de Engelse taal verloopt hetzelfde als het verwerven van de moedertaal. Dat betekent eerst leren luisteren, dan leren spreken. Eerst leren lezen, dan leren schrijven. Wij leggen in onze lessen de nadruk op de communicatieve vaardigheden. Het is tenslotte erg leuk als een kind op vakantie zelf een ijsje kan bestellen en met nieuwe vrienden een praatje kan maken.

 

Onze leerkrachten gaan met enige regelmaat naar het buitenland om zich daar een week lang onder te dompelen in de Engelse taal  Daarnaast doen zij daar veel kennis op over de didactiek van het vreemde taalonderwijs aan jonge kinderen.

 

Op onze school werken we in alle de groepen met de methode “Join in”.
De methode zorgt ervoor dat leerlingen veel Engels met elkaar spreken. Engels is in de klas de voertaal en de onderwerpen van de lessen komen uit het dagelijks leven. De methode bevat ook allerlei CLIL(Content Language Integrated Learning)lessen. Hierdoor is er meer tijd voor de Engelse les terwijl de inhoud van een ander vak centraal staat.Naast methode gebruik besteden wij op allerlei andere manieren ook nog extra aandacht aan het Engels.

 

Elk kwartaal organiseren wij een English afternoon in een vooraf afgesproken thema. Een gezellige, actieve middag waarbij de voertaal voor iedereen Engels is.

 

De leerlingen uit de bovenbouw laten elk jaar in januari zien hoe zij het Engels beheersen tijdens de “speaking contest”. De winnaar van deze contest gaat de strijd aan met leerlingen van andere Fluvium scholen om de felbegeerde titel “best speaker of Fluvium”. De leerlingen van de middenbouw mogen met een versje of gedichtje laten horen wat ze al kunnen.
In de loop van de jaren hebben wij een aardige Engelstalige schoolbibliotheek opgebouwd. In de lagere groepen wordt veel gebruik gemaakt van de prentenboeken en in de bovenbouw lezen de leerlingen regelmatige Engelstalige boeken en maken daarover verslagjes voor hun taalportfolio dat opgebouwd wordt vanaf groep 6. Met de Chromebooks lezen de leerlingen ook boeken via de sites als Oxford Owl en Epic!

 

Elk jaar worden er in de groepen 6 en 8 de Anglia examens afgenomen.

 

Sinds 2015 heeft onze school het Talent-keurmerk A waarmee wij voldoen aan de hoogste eisen die gesteld worden aan een VVTO school.

Anglia

kronkel_oranje

Het Anglia Examination Syndicate in Chicester, England is een organisatie die wereldwijd examens in de Engelse taal aanbiedt. Het Anglia examen kent veertien niveaus, waarvan het Proficiency Level toegang geeft tot Engelse Universiteiten en Hogescholen. Ook in Nederland is er groeiende erkenning. De Anglia niveaus zijn ook gekoppeld aan het Common European Framework waardoor de examens ook internationaal erkend worden.

 

Op de Jan Harmenshof nemen de leerlingen van de groepen 6 en 8 deel aan deze examens In groep 6 vanaf level Junior. In groep 8 worden de meeste leerlingen op het niveau level Preliminary getoetst, maar ook de levels Elementary and zelfs Intermediate behoren tot de mogelijkheden. Het examen bestaat uit de onderdelen Reading, Writing & Listening en Speaking. Voor het onderdeel Speaking heeft onze school een eigen "speaking assessor" dus een bekend gezicht voor de leerlingen.

 

Naast de examens biedt het Anglia Netwerk Nederland voor leerkrachten en leerlingen andere activiteiten, zoals trainingen, studiebezoeken en studiereizen, meetings, workshops, summer schools en summer camps. Op de website van Anglia staat meer informatie over deze activiteiten.

Anglia_trappen
anglia

Certificering

kronkel_oranje

Op 3 oktober 2023 is door twee vertegenwoordigers van de Marnix Academie een audit uitgevoerd op basisschool Jan Harmenshof te Geldermalsen naar aanleiding van hun vraag om het certificaat ‘Erkend aanbieder van meertaligheid’ Marnix TalenT School, keurmerk A, te prolongeren. Ter voorbereiding op het bezoek is door de school een aantal documenten overlegd die een beeld geven van de vormgeving van haar onderwijs in het Engels en zijn documenten opgestuurd die bewijs leveren van de wijze waarop de school werk maakt van de manier waarop zij niveau A blijft bewaken en verbeteren. Tijdens het bezoek hebben de auditoren een gesprek gevoerd met het management (de directeur en de coördinatoren Engels). Voorafgaand zijn twee lesbezoeken afgelegd (onderbouw en bovenbouw), waarbij in de praktijk gekeken werd naar de vormgeving van het vroeg vreemdetalenonderwijs (Engels). De eindconclusie van de auditoren was zeer positief.

 

Basisschool Jan Harmenshof te Geldermalsen komt wederom in aanmerking voor prolongatie van het certificaat tot ‘Erkend aanbieder van meertaligheid’ (Marnix TalenT School, keurmerk A).

 

Sterke punten:

  • motivatie van en draagvlak binnen het hele team, inclusief directie
  • professionaliteit van de aanpak scholing leerkrachten
  • zichtbaarheid in de school (rijke leeromgeving)
  • sterke groei van internationalisering en de manier waarop dit handen en voeten krijgt
  • de verschillende wijzen waarop Engels wordt getoetst
  • uitdagende werkvormen buiten de lessen om (English afternoon, speaking contest, e.a.)

 

Hierbij het verslag van de auditoren Klaas Hoorn en Esther Jager:

Internationalisering

kronkel_oranje

Wij vinden het belangrijk om ons Engels onderwijs een zinvolle invulling te geven voor onze leerlingen. Het is leuk om Engels te leren, maar het wordt nog beter wanneer je het geleerde kunt inzetten om met anderen te communiceren.
Wij maken hiervoor onder andere gebruik van eTwinning, de community voor scholen in Europa. Via dit medium kunnen wij allerlei kleine projecten uitvoeren met andere scholen, zoals het uitwisselen van kerstkaarten of meedoen aan de "World Weather Watch". Al onze leerkrachten hebben scholing gekregen om eTwinning goed in te zetten in hun groep.

 

In 2019 hebben wij voor het eerst een eTwinning school award toegekend gekregen en zijn wij een officiële eTwinning school geworden.

Naast allerlei kleine projecten maken wij deel uit van een aantal schoolbrede scholenprojecten met verschillende Europese landen. In deze projecten hebben de leerlingen contact met hun leeftijdsgenoten via Skype en gaan leerkrachten op fysieke uitwisselingen. Verschillende partners zijn inmiddels ook op onze school op bezoek geweest.

 

Naast projecten gaan de leerkrachten ook via zogeheten job-shadowing op bezoek bij partnerscholen om van hun buitenlandse collega's te leren. Bijvoorbeeld hoe Finse kinderen geleerd wordt dat ook praktische vaardigheden een onderdeel van het onderwijs uitmaken.

 

In de schooljaren van 2020 tot en met 2023 liepen er maar liefst drie internationale projecten bij ons op school.

  1. 1. A contempary classroom; A nature protectors' laboratory
  2. 2. Small reseachers- Great discoveries
  3. 3. Streetgames

 

In verschillende klassen wordt gewerkt aan deze projecten door leerlingen en leerkrachten.

PHOTO-2019-05-14-23-39-15
Image-1 (5)

eTwinning

kronkel_oranje

Op onze school werken we met eTwinning. eTwinning is een online community voor scholen in ruim 30 Europese landen. Docenten en leerlingen kunnen via eTwinning samenwerken met Europese collega’s en leerlingen.

 

In november 2021 heeft onze school een eTwinning Europees kwaliteitslabel toegekend gekregen voor het het eTwinning-project "Pippi and Friends". Dit betekent dat al het werk dat onze leerkrachten en leerlingen in samenwerking met partnerscholen hebben gedaan op het hoogste Europese niveau wordt erkend. Uit dit project is een mooi boek voortgekomen waarin foto's van alle knutsels en foto's zijn opgenomen. https://www.flipsnack.com/EdithVeldhorst/taart-pippi-75.html en https://www.flipsnack.com/EdithVeldhorst/pippi-75-part-2.html
Het project "Lego Masters Challenge" bracht ons wederom een award. Over dit project is iedere maand verslag gedaan in onze nieuwsbrief en er is door e-Twinning een promotiefilmpje over dit project gemaakt (zie nieuwsbrief juni 2022)

 

Daarnaast is 1 van onze collega's eTwinning ambassadeur geworden. Zij promoot eTwinning binnen en buiten onze school. Wij zijn als school een voorbeeld voor vele andere scholen en mogen ons dan ook voor het schooljaar 2023-2024 weer e-Twinning school noemen.

 

Vorig schooljaar zijn we met het e-Twinning project "All along the river"gestart en dat project krijgt dit jaar een vervolg. Verslaggeving van de activiteiten rondom dit project.

awarded-etwinning-school-label